VISOKOGRADNJA

STAMBENI I POSLOVNI OBJEKTI

Naziv objekta

Investitor

Stambena zgrada P + 2 + Pk u Košutnjaku Gradska stambena agencija Čačak
Zgrada u krugu bivše kasarne "Ratko Mitrović" u Čačku (P=2.860m2) "Građevinska direkcija Srbije"
Stambeno-poslovni objekat Gorča I i II u Nišu "Nišprojekt" Niš
Stambeni objekat "Stevan Sinđelić" u Nišu "Republička direkcija za izgradnju"
Stambeni objekti EP-5/8 u Priboju "Republička direkcija za izgradnju"
Stambeni objekat "Julija" u Nišu "Nišprojekt" Niš
Izgradnja kuća IV i V kategorije u Čačku i Lučanima "Republička direkcija za obnovu zemlje"
Sanacija kuća IV i V kategorije u Čačku i Lučanima "Republička direkcija za obnovu zemlje"
Stambeni objekat u ul. Cerskoj, Čačak Slobodan Vučićević
Stambeno poslovni kompleks "Alvadžinica" MIT Čačak
Stambeno poslovni objekat Po + Pr + 5, Požega "Magnetkomerc" Požega
Poslovni objekat "Stočar banka" u Čačku "Stočar banka" AD Čačak
Poslovni objekat "Centar" u Čačku "Velimirović inženjering"
Studentski restoran u Čačku "Studentski centar" - Čačak
Kurćubića kuća u Čačku Kurćubić
Poslovni objekat "Papir pak" Čačak "Papir pak" Čačak
Distributivni centar "Wissol" DOO "Wissol" - Čačak
Dogradnja potkrovlja na postojećem poslovnom objektu EPS Priboj EPS JP Elektrodistribucija Užice
Garaže i poslovni prostor – blok 24, Novi Beograd D.O.O. "Rad – commerce"
Poslovni objekat "Megatrend", N. Beograd "Megatrend" Univerzitet primenjenih nauka, Beograd
TC "Merkator" u Čačku (P=18.000m2) "Energogroup" Beograd
Salon i servis "Mercedes" u Prislonici "Ristić" d.o.o. Prilike, Ivanjica

INUDSTRIJSKI OBJEKTI

Naziv objekta

Investitor

Objekat za laboraciju i kompletiranje municije velikih kalibara "Artiljerija" Kompanija "Sloboda" a.d. Čačak
Rekonstrukcija objekta  KN37 u krugu Tehničko remontnog zavoda u Čačku Ministarstvo odbrane Republike Srbije
Nadstrešnica za odlaganje gotovih blokova u "Vapex" d.o.o. Konjevići "Vapex", d.o.o. Konjevići
"Nova kotlarnica" u TRZ u Čačku TRZ Čačak
Sanacija objekata u krugu "Milan Blagojević" HI "Milan Blagojević"
Sanacija objekata u krugu "Slobode" Kompanija "Sloboda"
Sanacija hale u Ceru - Čačak "Cer" Čačak
"A, B, C i BC vezni deo" – Spektar, Čačak "Spektar" Čačak
TRZ Čačak - Kotlarnica TRZ Čačak
TRZ Čačak – Trafo stanica TRZ Čačak
TRZ Čačak - Ugljara TRZ Čačak
Izrada kanala u podu hale u Slobodi, Čačak Kompanija "Sloboda" Čačak
Hladnjača sa poslovnim prostorom, Konjevići, Čačak "Vasović" Čačak
Hladnjača u Donjoj Trepči Udruženje proizvođača jabuke "Čačanska jabuka"
PVA – Emulzije i fenolne smole PKS Čačak
Objekat D-04 i D-30 "Milan Blagojević" Lučani
Hala u Valjevu "Public" doo, Valjevo
Sanacija konstrukcije glavnog objekta "Lucel" AS-75 u preduzeću "Milan Blagojević – Lucel" u Lučanima "Valve profil" Ratina

OBJEKTI JAVNE NAMENE (KULTURNI, VERSKI I SPORTSKI)

Naziv objekta

Investitor

Izgradnja fiskulturne sale OŠ "Mladost" u Vrnjcima

Ministarstvo omladine i sporta
Izgradnja gradskog fudbalskog stadiona u Čačku Grad Čačak
Dogradnja i nadgradnja Ekonomske škole u Čačku Ekonomska škola, Čačak
Crkva u Priboju Srpska pravoslavna parohija – Priboj
Nadgradnja, rekonstrukcija i adaptacija Opštinske zgrade u Čačku Opština Čačak
Sanacija i rekonstrukcija fasade objekta "Doma kulture" u Čačku Dom kulture Čačak
Prehrambeno ugostiteljska škola u Čačku (P=4.890m2); Opština Čačak
Sanacija tribina na fudbalskom stadionu, u okviru SRC "Mladost" Lučani "Milan Blagojević-Namenska" Lučani
Fiskulturna sala u dvorištu O.Š. "Ivo Andrić" u Pranjanim O.Š. "Ivo Andrić" Pranjani
Hram u Ostri Crkvena opština Mojsinje

NISKOGRADNJA

Naziv objekta

Investitor

Izgradnja podzemnog pešačkog prolaza ispod ul. Bulevar vojvode Mišića kod Beogradskog sajma "Direkcija za izgradnju grada Beograda"
Saobraćajnica i kišni kolektor - Obrež JP "Gradac" Čačak
Sanacija mosta – vijadukta na M5 magistralnom putu na obilaznici oko Čačka Republička direkcija za puteve Beograd
Potporni zid Lučani JP "Gradina" Lučani
Opremanje komunalne infrastrukture st. naselja "Stevan Sinđelić" u Nišu Građevinska direkcija Srbije

HIDROTEHNIČKI OBJEKTI

Naziv objekta

Investitor

Fabrika za prečišćavanje vode "RZAV" Arilje JP za vodosnabdevanje "RZAV" Arilje
Sistem za prečišćavanje vode – hidraulički čvor, Brđani "Energoprojekt" Čačak
Kanalizaciona mreža – glavni kolektor u MZ Konjevići Opština Čačak
Propust u Jelen Dolu PPP GM Jelen Do
Fekalna i kišna kanalizacija u ul. Gradsko šetalište u Čačku JP "Gradac" Čačak


* Prethodno navedena referenc lista obuhvata objekte koje je izveo "Ratko Mitrović Construction" d.o.o. od svog osnivanja, kao i jedan deo objekata na čijem su izvođenju bili angažovani zaposleni produzeća koja su poslovala u sastavu Kompanije "Ratko Mitrovic" a.d. na teritoriji Čačka pre 2007. godine, a koji su osnivanjem preduzeća "Ratko Mitrović Construction" d.o.o. postali deo novoosnovanog preduzeća.