GALERIJA SLIKA

Objekat za laboraciju i kompletiranje municije velikih kalibara "Artiljerija"

Investitor: Kompanija "Sloboda" a.d. Čačak
"Artiljerija"
Opis radova: Objekat za laboraciju i kompletiranje municije velikih kalibara "Artiljerija"

FISKULTURNA SALA OŠ "MLADOST" U VRNJCIMA

Investitor: Ministarstvo omladine i sporta
Opis radova: Građevinsko-zanatski radovi i deo elektro radova

Objekat KN 37 u krugu Tehničko remontnog
zavoda u Čačku

Investitor: Ministarstvo odbrane Republike Srbije
Opis radova: Rekonstrukcija objekta  KN37 u krugu Tehničko remontnog zavoda u Čačku koji je stradao u toku bombardovanja 1999. godine.